Samråd - Föreskrifter om avfallshantering för Aneby kommun

Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun bjuder in till samråd om förslag på nya avfallsföreskrifter.

Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun har gemensamt tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering i kommunen. Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning och anger hur avfall ska hanteras inom kommunen, samt reglerar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer har.

Kommunstyrelsen beslutade 16 augusti 2021 att förslaget ska ställas ut och samrådas i enlighet med miljöbalken 15 kap 41–44 §.

Genom samråd ges fastighetsägare, berörda myndigheter och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på föreskrifterna.

Handlingar

Ta del av handlingarna här eller på återvinningscentralen i Aneby 6-30 september.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas in skriftligt till Aneby Miljö & Vatten AB senast 30 september. Du skickar dem till amaq@aneby.se eller till Aneby Miljö & Vatten AB, Box 25, 578 21 Aneby.

Märk ditt meddelande med ”Synpunkter avfallsföreskrifter”.

Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse, som ingår i underlaget till kommunfullmäktiges beslut om att anta reviderade avfallsföreskrifter.

Har du frågor?

Om du har frågor om föreskrifterna, kontakt Elin Wilhelmsson, elin.wilhelmsson@aneby.se, energi- och miljöingenjör på Aneby Miljö & Vatten AB.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2022