Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel ta bort trösklar, installation av lyftanordning, montering av ramper vid entrén

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres-
eller bostadsrätt. Om den funktionsnedsatta personen regelbundet eller periodvis vårdas i annan bostad än sin egen, kan även vårdarens bostad åtgärdas. Ska hyres- eller bostadsrättslägenhet anpassas krävs alltid fastighetsägarens medgivande.

Vill du ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Är du i behov av bostadsanpassning kan du ansöka via självservice.
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om bostadsanpassningsbidrag hittar du på boverkets webbplats.
Bostadsanpassningsbidraget, Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018