Bostadsanpassning

Från och med 1 januari 2020 så handläggs bostadsanpassningsärenden av Nässjö kommun.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning.

Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel ta bort trösklar, installation av lyftanordning, montering av ramper vid entrén.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bidrag ges till enskild person vare sig du äger bostaden eller innehar den med hyres-
eller bostadsrätt. Om den funktionsnedsatta personen regelbundet eller periodvis vårdas i annan bostad än sin egen, kan även vårdarens bostad åtgärdas. Ska hyres- eller bostadsrättslägenhet anpassas krävs alltid fastighetsägarens medgivande.

Vill du ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Är du i behov av bostadsanpassning kan du ansöka via självservice.

Mer information om bostadsanpassningsbidrag hittar du på boverkets webbplats.

Kontakt

 • Samhällsplaneringskontoret

  Kontoret i Nässjö

  0380-51 83 18

  Besöksadress

  Kyrkogatan 4

  Postadress

  571 80 Nässjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021