Djur i detaljplanerat område

Ansvaret för tillsyn av djurhållande verksamheter enligt miljöbalken ligger hos kommunerna. Det är djurhållarens ansvar att se till att djurhållningen inte riskerar att ge upphov till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Olägenheten kan till exempel vara störningar som ljud eller lukt, eller att gödsel riskerar att förorena vatten. Djurhållningen får inte heller orsaka problem med skadedjur eller flugor.

När krävs tillstånd enligt miljöbalken?

Enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, är det endast för att hålla giftorm inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser som det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden.

Det är alltså tillåtet att hålla höns, och även tupp, på sin tomt. Men även om det är tillåtet är det inte alltid lämpligt. Samhällsbyggnadsnämnden avråder därför från att ha tupp i mer bebyggda områden. Anledningen är att risken är stor för att grannar ska störas.

Vilka områden som är detaljplanerade går att se på kartan som finns på kommunens hemsida, på sidan Anebykartan Öppnas i nytt fönster.. I högra kanten finns olika områden, under ”Samhällsplanering” finns lagret för ”Gällande detaljplaner”.

Störs du av dina grannars djurhållning?

Tala då med djurägaren och berätta hur du störs. Om det inte blir någon förbättring är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Är du däremot orolig för djurens skötsel och välmående är det länsstyrelsen du ska kontakta, då det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddsfrågor.

Särskilda regler för katter och hundar

Grundregeln är att husdjur ska skötas och hållas så att olägenhet inte uppstår och djuren inte far illa. Det finns en särskild lag om tillsyn över hundar och katter. Det är länsstyrelsen som ansvarar för denna lag, tillsammans med Polismyndigheten.

Lösspringande katter

Samhällsbyggnadsavdelningen nås ibland av klagomål på att katter springer lösa inom bostadsområden. Klagomålen kan gälla att katter förorenar grannfastigheter och att allergiker får reaktioner. Allergiker kan drabbas av allvarliga och kanske livshotande problem genom att ovetande komma i kontakt med kattallergen. Ett allergiskt barn i en barnvagn kan inte värja sig för kontakten när en katt besökt eller besöker vagnen.

Att tänka på om du har katt

  • Katten ska inte springa lös utan bör hållas som innekatt inom tätbebyggt område. Om en katt bedöms förvildad kan den komma att avlivas.
  • Om katten rastas utomhus ska den hållas under direkt tillsyn och får inte vistas på lekplats. Katter kan tränas att gå i sele.
  • Många problem undviks om du låter kastrera eller sterilisera katten. Hankatten blir lugnare och mer tillgiven, och honkatten får inga oönskade kattungar. Följden av en kastrering blir även att revirhävdandet minskar.
  • Katter i tätorterna ska enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Aneby kommun bära halsband med ägarens namn, adress och/eller telefonnummer. Alternativt vara märkt av veterinär med örontatuering eller chip. Detta bör följas även utanför tätorterna.
  • Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att överge tamdjur. Och enligt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter bör "katter som rör sig fritt utomhus vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat".

Skällande hundar

Om du störs av skällande hundar är det bästa att föra en dialog med ägaren. Du kan kontakta samhällsbyggnadsavdelningen om du har frågor.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023