Djur som verksamhet

Då bland annat gödselhantering kan ge upphov till miljöstörning, räknas djurhållning av större omfattning som miljöfarlig verksamhet. Om djurhållningen omfattar mer än 100 djurenheter ska verksamheten anmälas enligt miljöbalken.

Anmälan vid 100 djurenheter 

Om djurhållningen omfattar mer än 100 djurenheter ska verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Anmälan görs vi blankett till samhällsbyggnadsnämnden.

Detta räknas om  en djurenhet

 • En mjölkko
 • Sex kalvar (1-6 mån gamla)
 • Tre övriga nöt
 • Tre suggor
 • Tio slaktsvin eller avelsgaltar (över 12 veckor gamla)
 • En häst (över 6 mån gamla)
 • Tio minkhonor
 • 100 kaniner
 • 100 värphöns (över 16 veckor gamla)
 • 200 unghöns (upp till 16 veckor gamla)
 • 200 slaktkycklingar (över 16 veckor gamla)
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor
 • 15 strutsfåglar
 • Tio får eller getter (över 6 mån gamla)
 • 40 lamm eller killingar (upp till 6 mån gamla)

Tillstånd

Omfattar djurhållningen mer än 40 000 fjäderfän, mer än 2 000 slaktsvin eller mer än 750 suggor krävs tillstånd. För övriga djurslag krävs tillstånd vid mer än 400 djurenheter. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Döda djur och animaliska biprodukter

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur och andra animaliska biprodukter tas omhand på ett säkert sätt. Det är länsstyrelsen och Jordbruksverket som är tillsynsmyndighet över regleverket. Döda djur får inte slängas i hushållsavfallet, i verksamhetsavfallet, i gödselbrunnen, läggas ut som åtel eller grävas ned. För döda hästar finns ett undantag. Nedgrävning kan ske efter anvisningar från miljöenheten i det enskilda fallet.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023