Taxor och avgifter

För tillsyn och prövning tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift. Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige. Länkar till taxorna finns nedtill på denna sida.

Livsmedelsavgifter

Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsverksamheter är avgiftsfinansierad enligt taxa, 1 200 kronor i timmen. Avgifterna består av två delar:

  • Avgift för registrering
  • Timavgift för tillsyn

Miljöbalkstaxa

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken är 1 043 kronor i timmen.

Taxa enligt strålskyddslagen

Samhällsbyggnadsnämndens tillsyn av solarier och radon är avgiftsfinansierad enligt taxa, 1 043 kronor i timmen.

Taxa för prövning av tillsyn av handel med receptfria läkemedel, tobak och tobaksfria nikotinprodukter

Taxa för tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och tobaksfria nikotinprodukter är 1 045 kronor i timmen.

Renhållningsavgifter

Det är det kommunala bolaget Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) som ansvarar för renhållningen. Renhållning ska ske enligt fastställda avfallsföreskrifter. För renhållningen tar Amaq ut avfallstaxa.

Ansöka om dispens

Om du vill söka dispens från avfallsföreskrifterna ska du göra det hos samhällsbyggnadsnämnden. För handläggningen tas avgift ut enligt miljöbalkstaxan.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2024