Allmän förskola

Alla barn har rätt till en plats i förskolan från och med hösten det år de fyller tre. Denna verksamhet är 15 timmar per vecka och är kostnadsfri. Fråga på din förskola vilka tider som gäller just på den enheten.

Alla barn har rätt till en plats i förskolan från och med hösten det år de fyller tre. Denna verksamhet är 15 timmar per vecka och är kostnadsfri. Förskolans öppettider följer grundskolans läsår vilket innebär att det inte är någon verksamhet under lov- och studiedagar.

Föräldralediga och arbetssökande Barn till föräldralediga och arbetssökande har rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka. Denna verksamhet är avgiftsbelagd. För arbetssökande kan tiderna förändras vid till exempel besök hos arbetsförmedling eller vid anställningsintervjuer.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023