Ansök om förskoleplats/fritidsplats

Du ansöker om plats på förskola eller fritids via blankett som du hittar i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på hos kommunens handläggare för förskola. 

När ansökan har registrerats skickas en köbekräftelse via brev till vårdnadshavaren.

Vår målsättning är att du ska få barnomsorgsplats inom handläggningstiden som är 3-4 månader från det att vi fått din ansökan, och vi försöker alltid, i mån av plats, få ditt barn placerat enligt önskemål.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2018