Fritidshem

På fritidshemmen finns det plats för barn mellan sex och tolv år som har behov av tillsyn före och efter skolan. Här får barnen avkoppling efter en dag i skolan, men också stöd och stimulans för det livslånga lärandet.

Fritidshemmets personal arbetar i samverkan med skolan/förskolans personalgrupper. Lokalmässigt finns fritidshemmet i skolans lokaler eller i nära anslutning.

En meningsfull fritid och stöd i utvecklingen

Fritidshemmets uppgift framgår av skollagen som bland annat anger att fritidshemmet ska "komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen" samt att verksamheten "ska utgå från varje barns behov".

Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar

Från och med den 1 augusti det år ditt barn börjar i förskoleklass kan ditt barn få en fritidshemsplacering om du arbetar eller studerar.

Fritidshem i Aneby kommun

I Aneby har alla grundskolor (F-6) ett fritidshem.

Kontakt

 • Barn- och utbildningsavdelningen

  Roll eller funktionFörskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021