Buller

Är du störd av buller ska du först själv försöka komma tillrätta med problemen genom att till exempel prata med grannar eller hyresvärd. I vissa fall kan Miljöenheten göra mätningar för att konstatera om åtgärder behöver vidtas.

Riktvärden för buller inom fastigheten

Buller i bostäder regleras i Miljöbalken. Där anges bland annat att en bostad ska ge ett tryggt skydd mot buller. Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 2005:6). Du som bor i villa, hyresrätt, bostadsrätt eller i annat boende kan göra en anmälan om du upplever en olägenhet.

Bostadsrätter och buller

Du måste också rätta dig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Ägaren till en bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen skyldig
att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset.

Vid klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer ska bostadsrättshavaren uppmanas att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 § bli uppsagd och tvingad att flytta.

Boende i hyresrätt

Boende i hyresrätt måste naturligtvis också följa lagen. Hyresgästerna ska enligt Jordabalken se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen och andra störningar. Vid klagomål på en hyresgäst ska hyresvärden undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer ska hyresgästen uppmanas att omedelbart sluta med störningen. Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd av hyresvärden och bli tvingad att flytta.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023