Bostad och hälsa

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär av miljöer som kan ha skadlig inverkan på människors hälsa fysiskt som psykiskt.

Brandskydd och sotning

Brandsäkerhet och brandskydd handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder.
Brandskydd och sotning

Buller

Riktvärden för buller inom fastigheten och vad som gäller buller i bostadsrätter och hyresrätter.
Buller

Radon

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.
Radon

Vårda sin tomt

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och hålla byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.
Vårda tomter och byggnader

Värmepump

Alla värmepumpar kräver anmälan eller tillstånd av tillsynsnämnden. Att byta uppvärmningssystem kan påverka ventilationen i din bostad och det finns risk för ökad fukt- och radonhalt.
Värmepump

Kontakt

 • Miljöenheten

  Miljö, livsmedel, hälsoskydd och djurhållning.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  tillsynsnamnden@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018