Radon

Radon är en färg- och luktlös gas som avgår från berggrund och jordarter som innehåller uran. Radon i inomhusluft ökar risken för att få lungcancer.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om radon och radonbidrag till sanering.

Mätning och åtgärder

Enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonmätning i luft genomförs i minst två månader (långtidsmätning) under perioden oktober till april. För att få ett årsmedelvärde ska två detektorer användas i bostaden. Det ska finnas minst en dosa på varje bebott våningsplan (inredd källare med ex. gillestuga räknas som bebott plan). 
Du som fastighetsägare är ansvarig för att radonmätning utförs i dina fastigheter. Via länken nedan kan du kontakta Eurofins för rådgivning gällande mätning i flerbostadshus.
Via Aneby kommun kan du beställa en radonmätning till ett förmånligt pris. Genom att klicka på länken nedan länkas du vidare till Eurofins hemsida där du kan beställa det antal dosor (minst 2 st) som du behöver.

Det finns även andra laboratorier som erbjuder analyser av radon i luft.

Om du har för höga radonvärden är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder annars kan åtgärderna i värsta fall förvärra problemet. Med en radonutredning får du konkreta förslag på olika lösningar. Utredningen utförs av en radonkonsult. Via Svensk Radonförening kan du få kontakt med utbildade radonkonsulter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021