Trafiksäkerhet

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i kommunen. Lokala trafikföreskrifter tas fram som reglerar bland annat parkering, hastighet och enkelriktning inom tättbebyggt område.

Skymd sikt

Häckar och träd som växer intill gång- och körbanor riskerar att skymma sikten för gång-, cykel- och biltrafikanter. Barn är extra utsatta, eftersom de är små till växten och inte syns bakom en hög häck.
Skymd sikt

Farthinder

Om bilar och mopeder kör för fort på gatan där du bor finns det möjlighet för dig att sätta upp blomlådor för att dämpa hastigheten.

Lokala trafikföreskrifter

Aneby kommuns trafikregler hänvisas i de flesta fall till allmänna bestämmelser i trafikförordningen. Det finns även lokala trafikregler och föreskrifter för Aneby kommun som kommunen och länsstyrelsen beslutar om.

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Fastigheter, gata, park, kost och städ.

  0380-466 01

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021