Farthinder

Om bilar och mopeder kör för fort på gatan där du bor finns det en möjlighet för dig att sätta upp blomlådor för att dämpa hastigheten.

Blomlådor för fartdämpning i bostadsområden

För att sätta upp blomlåda behöver du ansöka och få godkännande av Aneby kommun. Blomlådor placeras på gatan som farthinder under förutsättning att nedanstående regler och anvisningar uppfylls.

Ansökan görs via blankett

För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande från Aneby kommun. Godkännande kan fås genom att ansökan görs via blankett. Information om hur blomlådan får placeras placering och ritning på blomlådan finns som bilagor till ansökningsblanketten. 

Regler att följa

Sökande av utplacering av blomlådor ska själv vara bosatt på den gata blomlådorna ställs ut. Blomlådorna tillverkas, bekostas och sköts av sökanden Blomlådorna ska på alla sidor vara försedda med reflexanordning. Dessa tillhandahålls av Aneby kommuns tekniska enhet.

  • Utplacering får endast ske från det att gatorna är sopade på våren till den 15 oktober under samma år.
  • Blomlådorna ska placeras i grupp om minst två stycken
  • Tillståndet gäller tillsvidare. Ändras förutsättningarna ska det meddelas genom ny ansökan.
    Gatan där blomlådorna ställs ut måste ha utfart från villor.
  • Den fria sikten på båda sidor av blomlådorna ska vara minst 50 meter och den planterade växthöjden (mätt från gatan) skall inte överstiga 70 cm.
  • Avståndet mellan två grupper av blomlådor ska vara minst 100 meter.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
  • Avstånd mellan blomlådorna ska vara 9 meter då gatan är 6 meter bred. 8 meter då gatan är 7 meter bred och 7 meter då gatan är 8 meter bred.

Kontaktpersonens ansvar

Kontaktpersonen ska vara anträffbar. Om du som kontaktperson är bortrest måste det finnas någon annan som övertar ansvaret för blomlådorna.

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023