EU-val 2024

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet (EP). Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. Du får rösta i EU-valet om du är medborgare i ett land i EU, fyller 18 år senast på valdagen den 9 juni och är med i den svenska röstlängden.

Val till Europaparlamentet 9 juni

I Aneby kommun ansvarar Valnämnden för genomförandet av de allmänna valen. Det finns särskilda regler för rösträtt till Europaparlementsvalet vilket Valmyndigheten informerar om på sin webbplats,
Val, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Val till Europaparlamentet hålls var femte år.
  • Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.
  • Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.

Vag gäller kring röstningen?

Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen, avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du hör till.

Röstkort

För att rösta behöver du ett röstkort. Detta skickas ut till dig från Valmyndigheten och du får ditt röstkort senast 22 maj. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet.

Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du få ett nytt. Kontakta Valmyndighetens telefonservice 010-57 57 000 eller kontakta kommunen.

Om du anser att uppgifterna om dig på röstkortet inte stämmer, måste du skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos länsstyrelsen.

Valdistrikt och röstningsställe

I Aneby kommun finns tre valdistrikt, och när du fått ditt röstkort från Valmyndigheten ser du vilket röstningsställe du kan gå till under valdagen den 9 juni. Vallokalerna är öppna klockan 08:00 - 21:00.

Sätt att rösta

Du kan välja att rösta i vallokal på valdagen, förtidsrösta i din egen eller annan kommun, rösta från utlandet eller rösta med bud.
Sätt att rösta, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtidsröstning

Du kan förtidsrösta under perioden 22 maj till 9 juni i Aneby kommun. Förtidsröstningslokalen är Samlingslokalen på Druvans trygghetsboende, Österlånggatan 37.

Öppettider i förtidsröstningen är:

Måndag-tisdag: 15:00 - 18:00
Onsdag-fredag: 10:00 - 13:00
Lördag-söndag: 10:30 - 12:00
Nationaldagen 6 juni: 14:30 – 16:00

På valdagen den 9 juni är förtidsröstningen öppen klockan 08:00 - 21:00.

Du måste ha med dig ditt röstkort samt giltig id-handling. Du kan förtidsrösta i Aneby kommun även om du är folkbokförd i annan kommun, detta gäller även på valdagen.

I Aneby kommun är samlingslokalen på Druvans trygghetsboende, Österlånggatan 37 förtidsröstningslokal.

Rösta med bud

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till förtidsröstningslokalen kan rösta med bud, eller få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens reception, 0380-461 00 för mer information och bokning av röstmottagare. Material för budröst finns att tillgå i kommunens reception, förtidsröstningslokalen samt vallokalerna.

Vad händer med din förtidsröst?

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen har avslutats.

Rösta på valdagen

På valdagen kommer vallokalerna att ha öppet för röstning klockan 08:00-21:00. Vilken vallokal du ska gå till ser du på ditt röstkort.

Visa id-handling

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa  id-handling som körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Vallokaler i Aneby kommun

På ditt röstkort ser du vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Under valdagen kommer du att kunna rösta på dessa platser,

  • Aneby Södra: Furulidskolans matsal
  • Aneby Västra: Lommaryd skola
  • Aneby Östra: Sunhults skola

Information och frågor

På Valmyndighetens webbplats finns information om det svenska valsystemet.
Val, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Telefon 010-57 57 000 

Frågor kring valet i Aneby kommun kontakta växeln på telefon 0380-461 00.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2024