Medborgarförslag

Invånare och medborgare folkbokförda i Aneby kommun har möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommunens arbete och utveckling. Påverkan sker genom att du lämnar in ett medborgarförslag.

Förslagen kan vara allt som rör kommunens verksamhet och ansvarsområde. Förslaget du lämnar ska inte röra myndighetsutövning mot enskilda eller strida mot lagar och förordningar.

Lämna medborgarförslag via e-tjänst

Du kan lämna ditt medborgarförslag via e-tjänst eller blankett.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023