Allmänna utskottet

Kontaktuppgifter till politiker inom allmänna utskottet.

Allmänna utskottet

Ledamöter

Ersättare                                       

Beata Allen (C), ordförande

Barbro Ferm (C)

Arijana Jazic (S), vice ordförande

Kerstin Karlsson (S)

Annki Stark (S)

'Håkan Svensson (V)

Mats Hansson (M)

Christian Berntö (M)

Kristin Apsey (SD)

Gerald Apsey (SD)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2023