Allmänna utskottet

Kontaktuppgifter till politiker inom allmänna utskottet.

Allmänna utskottet

Ledamöter

Ersättare                                       

Beata Allen (C), ordförande

Paul Brinkman (C)

Caroline von Wachenfelt (M), vice ordförande

Ulf Lundberg (M)

Arijana Jazic (S)

Kerstin Karlsson (S)

Annki Stark (S)

Per-Magnus Svensson (S)

Maria Lundblom Bäckström (KD)

Jonas Paulsson (KD)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022