Allmänna utskottet

Allmänna utskottet är beredande organ till Kommunstyrelsen med uppdraget att leda och följa den egna verksamheten utifrån Kommunstyrelsens direktiv.

Allmänna utskottet arbetar med de mer kommunövergripande frågorna och de ansvarsområden som finns i Kommunserviceavdelningen, till exempel personal/administration, information, service i form av måltidsverksamhet och lokalvård, samt kommunens fastigheter, gator och grönområden.

Allmänna utskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021