Möten och protokoll

Här publiceras protokoll för möten i allmänna utskottet, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, barn- och utbildningsutskottet, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala utskottet och samhällsbyggnadsnämnden. För dig som är intresserad av att medverka vid kommunfullmäktige finns även datum för sammanträdena.

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden

Du som privatperson är välkommen att vara med på sammanträdena för Kommunfullmäktige. Sammanträdet startar oftast klockan 18.00 men vissa variationer i tider kan förekomma.

Handlingar

Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen är du välkommen att kontakta enheten för politisk administration.

Samhällsbygnadsnämnden

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden är du välkommen att kontakta enheten för politisk administration.

Protokoll Aneby kommun

Allmänna utskottet 2021-06-14

Allmänn utskottet 2021-05-17

Allmänna utskottet 2021-03-15

Allmänna utskottet 2021-02-15

Allmänna utskottet 2021-01-18

Allmänna utskottet 2020-12-14

Allmänna utskottet 2020-11-16

Allmänna utskottet 2020-10-19

Allmänna utskottet 2020-09-21

Allmänna utskottet 2020-08-24

Allmänna utskottet 2020-06-08

Allmänna utskottet 2020-05-18

Allmänna utskottet 2020-05-06

Allmänna utskottet 2020-04-20

Allmänna utskottet 2020-03-16

Allmänna utskottet 2020-02-17

Allmänna utskottet 2020-01-20

Allmänna utskottet 2019-12-09

Allmänna utskottet 2019-11-18

Allmänna utskottet 2019-10-21

Allmänna utskottet 2019-09-23

Allmänna utskottet 2019-08-26

Allmänna utskottet 2019-06-10

Allmänna utskottet 2019-05-20

Allmänna utskottet 2019-04-15

Allmänna utskottet 2019-03-18, § 32-42

Allmänna utskottet 2019-03-18 (omdelbar justering)

Allmänna utskottet 2019-03-04

Allmänna utskottet 2019-02-18

Allmänna utskottet 2019-01-21

Allmänna utskottet 2018-12-10

Allmänna utskottet 2018-10-22

Allmänna utskottet 2018-09-24

Allmänna utskottet 2018-08-27

Allmänna utskottet 2018-06-11

Allmänna utskottet 2018-05-21

Allmänna utskottet 2018-04-16

Allmänna utskottet 2018-03-12

Allmänna utskottet 2018-02-19 § 18

Allmänna utskottet 2018-02-19

Allmänna utskottet 2018-01-22

Allmänna utskottet 2017-12-11

Allmänna utskottet 2017-11-20

Allmänna utskottet 2017-10-23

Allmänna utskottet 2017-09-25

Allmänna utskottet 2017-08-28

Allmänna utskottet 2017-06-12

Allmänna utskottet 2017-05-22

Allmänna utskottet 2017-04-18

Allmänna utskottet 2017-03-20

Allmänna utskottet 2017-02-20

Allmänna utskottet 2017-01-23

Barn- och utbildningsutskottet 2021-06-07

Barn- och utbildningsutskottet 2021-05-18

Barn- och utbildningsutskottet 2021-04-20

Barn- och utbildningsutskottet 2021-03-18

Barn- och utbildningsutskottet 2021-02-16

Barn- och utbildningsutskottet 2021-01-19

Barn- och utbildningsutskottet 2020-12-08

Barn- och utbildningsutskottet 2020-11-20

Barn- och utbildningsutkottet 2020-09-24

Barn- och utbildningsutskottet 2020-08-24

Barn- och utbildningsutskottet 2020-06-08

Barn- och utbildningsutskottet 2020-05-19

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-03-16

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-01-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-12-10

Barn- och utbildningsutskottet 2019-11-12

Barn- och utbildningsutskottet 2019-10-22

Barn- och utbildningsutskottet 2019-09-24

Barn- och utbildningsutskottet 2019-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2019-06-11

Barn- och utbildningsutskottet 2019-05-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-04-16

Barn- och utbildningsutskottet 2019-03-26

Barn- och utbildningsutskottet 2019-02-19

Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29

Barn- och utbildningsutskottet 2018-11-01

Barn- och utbildningsutskottet 2018-09-25

Barn- och utbildningsutskottet 2018-08-14 § 26

Barn- och utbildningsutskottet 2018-06-12

Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-23

Barn- och utbildningsutskottet 2018-04-17

Barn- och utbildningsutskottet 2018-03-27

Barn- och utbildningsutskottet 2018-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2018-01-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-12-11

Barn- och utbildningsutskottet 2017-11-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-10-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-09-26

Barn- och utbildningsutskottet 2017-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-05-22

Barn- och utbildningsutskottet 2017-04-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-03-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-01-23

Kommunstyrelsen 2021-06-14

Kommunstyrelsen 2021-06-10

Kommunstyrelsen 2021-05-31

Kommunstyrelsen 2021-05-31 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2021-05-03

Kommunstyrelsen 2021-04-15

Kommunstyrelsen 2021-04-13

Kommunstyrelsen 2021-03-29

Kommunstyrelsen 2021-03-01

Kommunstyrelsen 2021-02-01

Kommunstyrelsen 2021-02-01 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2021-01-11

Kommunstyrelsen 2020-12-07

Kommunstyrelsen 2020-12-07 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-11-09

Kommunstyrelsen 2020-11-09 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Kommunstyrelsen 2020-09-07

Kommunstyrelsen 2020-08-17

Kommunstyrelsen 2020-08-17 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Kommunstyrelsen 2020-06-01

Kommunstyrelsen 2020-05-04

Kommunstyrelsen 2020-05-04 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Kommunstyrelsen 2020-03-02

Kommunstyrelsen 2020-02-03

Kommunstyrelsen 2020-02-03 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Kommunstyrelsen 2020-01-13 - direkjustering

Kommunstyrelsen 2019-12-02

Kommunstyrelsen 2019-11-11

Kommunstyrelsen 2019-10-14

Kommunstyrelsen 2019-09-09

Kommunstyrelsen 2019-08-19

Kommunstyrelsen 2019-06-03, § 91-109, 111-112, 116

Kommunstyrelsen mandatperioden 2014-2018, 2019-06-10

Kommunstyrelsen 2019-06-03 § 110, 113-115

Kommunstyrelsen 2019-05-06

Kommunstyrelsen 2019-04-08

Kommunstyrelsen 2019-03-04

Kommunstyrelsen 2019-02-04

Kommunstyrelsen 2019-01-14

Kommunstyrelsen 2019-01-07

Kommunstyrelsen 2018-12-03

Kommunstyrelsen 2018-11-12

Kommunstyrelsen 2018-10-15

Kommunstyrelsen 2018-09-10

Kommunstyrelsen 2018-08-20

Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 126-128

Kommunstyrelsen 2018-06-18

Kommunstyrelsen 2018-06-04

Kommunstyrelsen 2018-05-07

Kommunstyrelsen 2018-04-10

Kommunstyrelsen 2018-03-05

Kommunstyrelsen 2018-02-05

Kommunstyrelsen 2018-01-15

Kommunstyrelsen 2017-12-04

Kommunstyrelsen 2017-11-13

Kommunstyrelsen 2017-10-16

Kommunstyrelsen 2017-09-11

Kommunstyrelsen 2017-08-21

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Kommunstyrelsen 2017-05-08

Kommunstyrelsen 2017-04-11

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Kommunstyrelsen 2017-02-06

Kommunstyrelsen 2017-01-16

Sociala utskottet 2021-06-23

Sociala utskottet 2021-06-23 - Direktjustering

Sociala utskottet 2021-05-20

Sociala utskottet 2021-04-22 - Direktjustering

Sociala utskottet 2021-04-22

Sociala utskottet 2021-03-18

Sociala utskottet 2021-03-18 - Direktjustering

Sociala utskottet 2021-02-23

Sociala utskottet 2021-02-23 - Direktjustering

Sociala utskottet 2021-01-28

Sociala utskottet 2021-01-28 - Direktjustering

Sociala utskottet 2020-12-17 - Direktjustering

Sociala utskottet 2020-12-17

Sociala utskottet 2020-12-10 - Direktjustering

Sociala utskottet 2020-12-09 - Direktjustering

Sociala utskottet 2020-11-19 - Direktjustering

Sociala utskottet 2020-11-19

Sociala utskottet 2020-10-22

Sociala utskottet 2020-09-24

Sociala utskottet 2020-09-24_Direktjustering

Sociala utskottet 2020-08-20

Sociala utskottet 2020-08-20_Direktjustering

Sociala utskottet 2020-06-23

Sociala utskottet 2020-05-20

Sociala utskottet 2020-04-23

Sociala utskottet 2020-05-07

Sociala utskottet 2020-04-23

Sociala utskottet 2020-03-18

Sociala utskottet - extra insatt sammanträde 2020-03-02

Sociala utskottet 2020-02-20

Sociala utskottet 2020-02-20

Sociala utskottet 2020-01-23

Sociala utskottet 2020-01-23 (Direktjustering)

Sociala utskottet 2019-11-20

Sociala utskottet 2019-11-20

Sociala utskottet 2019-10-24

Sociala utskottet 2019-09-26

Sociala utskottet, § 259, 264-269

Sociala utskottet 2019-08-15

Sociala utskottet 2019-08-15

Sociala utskottet 2019-06-13, § 163-200

Sociala utskottet 2019-05-23

Sociala utskottet 2019-04-25, § 78-105

Sociala utskottet 2019-03-21

Sociala utskottet 2019-02-20

Sociala utskottet 2019-01-23

Sociala utskottet 2018-12-12

Sociala utskottet 2018-11-21

Sociala utskottet 2018-10-24

Sociala utskottet 2018-09-10

Sociala utskottet 2018-08-15 § 160-161

Sociala utskottet 2018-08-15

Sociala utskottet 2018-06-13

Sociala utskottet 2018-05-23

Sociala utskottet 2018-04-18

Sociala utskottet 2018-03-21

Sociala utskottet 2018-02-21

Sociala utskottet 2018-01-24

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2021