Möten och protokoll

Här publiceras protokoll för möten i allmänna utskottet, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, barn- och utbildningsutskottet, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala utskottet och samhällsbyggnadsnämnden. För dig som är intresserad av att medverka vid kommunfullmäktige finns även datum för sammanträdena.

Mötestider för 2020 kommer att publiceras inom kort

Kommunstyrelsens sammanträden

Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktiges sammanträden

Du som privatperson är välkommen att vara med på sammanträdena för Kommunfullmäktige. Sammanträdet startar oftast klockan 18.00 men vissa variationer i tider kan förekomma.

Protokoll Aneby kommun

Barn- och utbildningsutskottet 2020-06-08

Barn- och utbildningsutskottet 2020-05-19

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-03-16

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-01-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-12-10

Barn- och utbildningsutskottet 2019-11-12

Barn- och utbildningsutskottet 2019-10-22

Barn- och utbildningsutskottet 2019-09-24

Barn- och utbildningsutskottet 2019-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2019-06-11

Barn- och utbildningsutskottet 2019-05-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-04-16

Barn- och utbildningsutskottet 2019-03-26

Barn- och utbildningsutskottet 2019-02-19

Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29

Barn- och utbildningsutskottet 2018-11-01

Barn- och utbildningsutskottet 2018-09-25

Barn- och utbildningsutskottet 2018-08-14 § 26

Barn- och utbildningsutskottet 2018-06-12

Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-23

Barn- och utbildningsutskottet 2018-04-17

Barn- och utbildningsutskottet 2018-03-27

Barn- och utbildningsutskottet 2018-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2018-01-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-12-11

Barn- och utbildningsutskottet 2017-11-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-10-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-09-26

Barn- och utbildningsutskottet 2017-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-05-22

Barn- och utbildningsutskottet 2017-04-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-03-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-01-23

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2020