Möten och protokoll

Här publiceras protokoll för möten i allmänna utskottet, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, barn- och utbildningsutskottet, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala utskottet och samhällsbyggnadsnämnden. För dig som är intresserad av att medverka vid kommunfullmäktige finns även datum för sammanträdena.

Mötestider för 2020 kommer att publiceras inom kort

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden

Du som privatperson är välkommen att vara med på sammanträdena för Kommunfullmäktige. Sammanträdet startar oftast klockan 18.00 men vissa variationer i tider kan förekomma.

Höglandets överförmyndarnämnd

Kallelse Höglandets överförmyndarnämnd 2020-10-14

Handlingar

Kommunfullmäktige & kommunstyrelsen

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen är du välkommen att kontakta enheten för politisk administration.

Samhällsbygnadsnämnden

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden är du välkommen att kontakta enheten för politisk administration.

Protokoll Aneby kommun

Barn- och utbildningsutkottet 2020-09-24

Barn- och utbildningsutskottet 2020-08-24

Barn- och utbildningsutskottet 2020-06-08

Barn- och utbildningsutskottet 2020-05-19

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-04-22

Barn- och utbildningsutskottet 2020-03-16

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2020-01-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-12-10

Barn- och utbildningsutskottet 2019-11-12

Barn- och utbildningsutskottet 2019-10-22

Barn- och utbildningsutskottet 2019-09-24

Barn- och utbildningsutskottet 2019-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2019-06-11

Barn- och utbildningsutskottet 2019-05-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-04-16

Barn- och utbildningsutskottet 2019-03-26

Barn- och utbildningsutskottet 2019-02-19

Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29

Barn- och utbildningsutskottet 2018-11-01

Barn- och utbildningsutskottet 2018-09-25

Barn- och utbildningsutskottet 2018-08-14 § 26

Barn- och utbildningsutskottet 2018-06-12

Barn- och utbildningsutskottet 2018-05-23

Barn- och utbildningsutskottet 2018-04-17

Barn- och utbildningsutskottet 2018-03-27

Barn- och utbildningsutskottet 2018-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2018-01-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-12-11

Barn- och utbildningsutskottet 2017-11-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-10-23

Barn- och utbildningsutskottet 2017-09-26

Barn- och utbildningsutskottet 2017-08-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-05-22

Barn- och utbildningsutskottet 2017-04-28

Barn- och utbildningsutskottet 2017-03-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-02-20

Barn- och utbildningsutskottet 2017-01-23

Kommunstyrelsen 2020-10-12

Kommunstyrelsen 2020-09-07

Kommunstyrelsen 2020-08-17

Kommunstyrelsen 2020-08-17 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Kommunstyrelsen 2020-06-01

Kommunstyrelsen 2020-05-04

Kommunstyrelsen 2020-05-04 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Kommunstyrelsen 2020-03-02

Kommunstyrelsen 2020-02-03

Kommunstyrelsen 2020-02-03 - direktjustering

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Kommunstyrelsen 2020-01-13 - direkjustering

Kommunstyrelsen 2019-12-02

Kommunstyrelsen 2019-11-11

Kommunstyrelsen 2019-10-14

Kommunstyrelsen 2019-09-09

Kommunstyrelsen 2019-08-19

Kommunstyrelsen 2019-06-03, § 91-109, 111-112, 116

Kommunstyrelsen mandatperioden 2014-2018, 2019-06-10

Kommunstyrelsen 2019-06-03 § 110, 113-115

Kommunstyrelsen 2019-05-06

Kommunstyrelsen 2019-04-08

Kommunstyrelsen 2019-03-04

Kommunstyrelsen 2019-02-04

Kommunstyrelsen 2019-01-14

Kommunstyrelsen 2019-01-07

Kommunstyrelsen 2018-12-03

Kommunstyrelsen 2018-11-12

Kommunstyrelsen 2018-10-15

Kommunstyrelsen 2018-09-10

Kommunstyrelsen 2018-08-20

Kommunstyrelsen 2018-08-20 § 126-128

Kommunstyrelsen 2018-06-18

Kommunstyrelsen 2018-06-04

Kommunstyrelsen 2018-05-07

Kommunstyrelsen 2018-04-10

Kommunstyrelsen 2018-03-05

Kommunstyrelsen 2018-02-05

Kommunstyrelsen 2018-01-15

Kommunstyrelsen 2017-12-04

Kommunstyrelsen 2017-11-13

Kommunstyrelsen 2017-10-16

Kommunstyrelsen 2017-09-11

Kommunstyrelsen 2017-08-21

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Kommunstyrelsen 2017-05-08

Kommunstyrelsen 2017-04-11

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Kommunstyrelsen 2017-02-06

Kommunstyrelsen 2017-01-16

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020