Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

Barn- och utbildningsutskottet följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom barn- och utbildningsområdet, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Aneby kommun har kontakpolitiker för de olika enheterna inom förskola, skola och musikskola. Idén är att knyta en närmare kontakt med de olika områdena än vad Barn- och utbildningsutskottet i sin helhet kan göra.

Barn- och utbildningsutskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsutskottets kontaktpolitiker ska

 • Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom respektive rektorsområde.
 • Delta i minst ett brukarråd/personalsammankomst per år.
 • Hålla kontakt med rektor/förskolechef och ta del av enhetens viktiga frågor.
 • Informera/redovisa vid Barn- och utbildningsutskottets sammanträden.

Område centralort Öster

Tallbackaskolan
Tallbackakolans fritidshem
Blåklintens förskola
Savannens förskola

Område centralort Väster

Parkskolan
Parkskolans fritidshem - förskola
Vittaryds förskola

Område tätort Öster

Sunhults skola
Sunhults förskola - fritidshem
Askeryds förskola
Frinnaryds förskola

Område tätort Väster

Vireda skola - förskola
Lommaryds förskola
Haurida förskola - fritidshem

Furulidskolan


Musikskolan


Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021