Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningsutskottet följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

Barn- och utbildningsutskottet följer och leder arbetet i verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnomsorg, placeringar i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (Komvux), svenska för invandrare (SFI) samt kommunal musikskola.

Barn- och utbildningsutskottet har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom barn- och utbildningsområdet, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Aneby kommun har kontakpolitiker för de olika enheterna inom förskola, skola och musikskola. Idén är att knyta en närmare kontakt med de olika områdena än vad Barn- och utbildningsutskottet i sin helhet kan göra.

Barn- och utbildningsutskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsutskottets kontaktpolitiker ska

  • Hålla sig uppdaterade om vad som händer inom respektive rektorsområde.
  • Delta i minst ett brukarråd/personalsammankomst per år.
  • Hålla kontakt med rektor/förskolechef och ta del av enhetens viktiga frågor.
  • Informera/redovisa vid Barn- och utbildningsutskottets sammanträden.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023