Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och består av 35 ledamöter samt ett antal ersättare i de olika partigrupperna. Ledamöterna utses vart fjärde år vid de allmänna valen.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som har stor och principiell betydelse för kommunen, till exempel mål och budget, skatter och avgifter. Fullmäktige har också ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021