Medborgardialoger

Alla medborgare ska kunna vara med och påverka de beslut som fattas i Aneby kommun. Detta sker på många olika sätt och framförallt genom direkta kontakter med de folkvalda politiker som man har som sina företrädare. För att ytterligare stärka medborgarnas möjligheter att påverka finns också medborgardialogen som en del i den kommunala styrprocessen.

Medborgardialogen är tänkt att vara en möjlighet för politikerna att i ett tidigt skede, och i specifika frågor, inbjuda medborgarna till dialog.

Riktlinjer för hur medborgardialoger ska genomföras har fastslagits av kommunfullmäktige.

Avsikten är att vid några större frågor varje år genomföra offentliga medborgardialoger där alla kan få vara med och föra fram sin åsikt för att i förlängningen utgöra viktiga synpunkter inför det slutliga beslutet.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023