Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndare

Förmyndare, förvaltare och gode män kallas också ställföreträdare, då deras uppgift är att företräda människor som behöver hjälp med, eller inte själva kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare

Företräder barn under 18 år (underårig) i frågor som rör barnets egendom.

God man

Har till uppgift att hjälpa en äldre, sjuklig eller funktionshindrad person att sköta ekonomi, bevaka personens rättigheter eller i övrigt sörja för personen.

Förvaltare

Förordnas för personer som är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Personer med förvaltare mister sin egen rättshandlingsförmåga i de angelägenheter som förvaltaren är satt att sköta.

Intresserad av ett uppdrag?

Du som är intresserad av att åta dig ett uppdrag att stödja en funktionshindrad eller annan person med hjälpbehov i olika angelägenheter, både medmänskligt och rättsligt, kan anmäla sitt intresse.

Överförmyndarnämndens kansli i Aneby

Torsdagar: Aneby
Drop in kl. 10-12. Övrig tid är för bokade besök eller besök i mån av tid.

Telefon
0383-971 72
Telefontider är måndag till torsdag klockan 9-12.

Det går också bra att skicka e-post,
overformyndaren@vetlanda.se

Adress
Storgatan 7A i Vetlanda

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023