Samrådsorgan

Samrådsorganen består av politiker valda av kommunstyrelsen. Till samrådsorganen inbjuds representanter för olika organisationer, föreningar eller andra myndigheter.

Syftet med samrådsorganen är att få en dialog med medborgarna i strategiska och övergripande utvecklingsfrågor. Varje samrådsorgan ska ha ett reglemente och för närvarande arbetar råden med revideringar av dessa. Allt eftersom de fastställts kommer de att publiceras här.

Samrådsorganet, Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

Aneby kommun arbetar för att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och arbetar för rättigheter, bemötande, tillgänglighet och mot diskriminering.
Kommunen ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samarbete med de medlemsorganisationer som är betydelsefulla i detta arbete. Syftet är att stödja goda levnadsmiljöer i kommunen.

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning, är ett viktigt forum för samråd och dialog mellan den kommunala förvaltningen och organisationerna genom deras företrädare. Rådet ska ges möjligheter att fullgöra sina uppgifter och dess synpunkter ska beaktas.

Kontaktpersoner

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning består av 3 politiskt utsedda ledamöter, samt 5 ledamöter och 5 ersättare utsedda från olika organisationer som arbetar med dessa frågor.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023