Sociala utskottet

Sociala utskottet följer och leder arbetet inom kommunens äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen kring personer med funktionsnedsättning. I verksamheten ingår även hemsjukvård och flyktingmottagning.

Sociala utskottet har till uppgift att för kommunstyrelsens räkning utreda och lägga fram förslag inom dessa omsorgsområden, och har rätt att fatta beslut i vissa ärenden.

Sociala utskottet består av 5 ledamöter och lika många ersättare.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021