Valnämnden

Uppgifterna för valnämnden är att ansvara för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar.

Valnämnden är obligatorisk i en kommun och är den lokala valmyndigheten.
Valnämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare.

Reglemente

Valnämnden har att fullgöra de uppgifter som författningsenligt ankommer på valnämnden enligt vallagen, folkomröstningslag med mera.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023