Krisstöd

Vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar kallas POSOM in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM arbetar med krishantering huvuduppgiften är att utföra akut krisstöd och krisbearbetning.

POSOM vid kris

Vid krishändelser som berör kommuninvånare och de som tillfälligt vistas i kommunen, kommer POSOM-gruppen att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade och anhöriga. POSOM-gruppen aktiveras genom SOS Alarm eller Räddningstjänsten i Aneby kommun.

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023