Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet.

Vad gör samhället vid kris?

Krisberedskap handlar om samhällets förmåga och ansvar att hantera oönskade händelser och kriser. Vare sig det handlar om elavbrott, vattenbrist, större olyckor, naturkatastrofer, pandemier eller andra samhällsstörningar ska kommunen värna om människors liv och se till att samhällets viktigaste funktioner fortsatt fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det inträffar en stor brand, ett gasutsläpp eller annan allvarlig olycka kan räddningstjänsten varna allmänheten i Aneby kommun genom information på radio, i tv samt på kommunens webbplats.

VMA, eller Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningssystemet består av flera delar, där den kändaste är ljudsignalen Viktigt meddelande, även kallad Hesa Fredrik. I Aneby kommun saknas utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Frivillig resursgrupp (FRG)

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet och utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Det som krävs för att ingå i FRG är en 36 timmars FRG-utbildning som Anebys Civilförsvarsförening genomför. De ansvarar även för rekrytering och utbildning av en blivande FRG-medlem. Kommunens krisledningsgrupp aktiverar FRG-gruppen vid behov. Räddningstjänsten kan förklara mer om vad FRG innebär och om du vill utbilda dig för att kunna hjälpa andra vid en kris finns det möjlighet att engagera dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2022

Kontakt

 • Räddningstjänsten

  Roll eller funktionTraditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

  Telefon 10380-461 00 

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Stigbergsvägen 11 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt


  Räddningschef
  Erik Linnå

  Ställföreträdande räddningschef
  Åsa Karlsson