Kultur- och föreningsstöd

Aneby kommun stödjer föreningslivet i kommunen med ett årligt kultur- och föreningsbidrag. Ett 50-tal föreningar söker årligen bidraget och kommunen fördelar cirka 1,1 miljoner kronor.

Förutsättningarna för att erhålla föreningsstödet regleras i en policy som fastställts av kommunfullmäktige. Ansökan om kultur- och föreningsstöd görs en gång per år och ansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober för stöd under nästkommande år.

Kultur och fritid

Bibliotek, allmänkultur, lokaluthyrning, föreningsliv, sport- och fritidsanläggningar.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Kontaktperson

Kultur- och fritidschef

Gunilla Crona

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 mars 2024