Registrering av lotteritillstånd

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i spellagen och spelförordningen. För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. Kommunen registrerar tillstånd för upp till fem år för registreringslotterier. Övriga tillstånd ansvarar spelinspektionen för.

För att en förening ska kunna ansöka om lotteritillstånd samt registrera lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs till Aneby kommun.

En ny lag, Spellagen (2018:1138), trädde i kraft 1 januari 2019 och med den omreglerades spelmarknaden. Det innebär att kommunen endast ansvarar för så kallade registreringslotterier och kan bevilja föreningar tillstånd att bedriva sådana i upp till fem år.

Registreringslotterier omfattar ej kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater, datorsimulerat automatspel, bingo och lokalt poolspel på hästar. För sådana spel är Spelinspektionen tillståndsgivare.

Utdrag från Spellagen (6 kap, §9) i korthet:

Licens får ges till ideell förening eller registrerat trossamfund som

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak,
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.

En juridisk person enligt ovan och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun, får efter registrering hos kommunen tillhandahålla lotterier om

  1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam,
  2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag,
  3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls, och
  4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson.

Kultur och fritid

Bibliotek, allmänkultur, lokaluthyrning, föreningsliv, sport- och fritidsanläggningar.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Kontaktperson

Kultur- och fritidschef

Gunilla Crona

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024