Receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel

Det ställs vissa krav på dig som vill sälja läkemedel. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att alla regler följs, och att din personal känner till reglerna. Du ska ha skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera läkemedel och du behöver utbilda din personal så att de förstår vilka regler som gäller.

Innan du börjar sälja läkemedel

 • måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket
 • måste du ha ett egenkontrollprogram för receptfria läkemedel
 • ska du känna till att kommunen och Läkemedelsverket kommer att kontrollera att du följer reglerna
 • ska du känna till att du ska betala en årsavgift till Läkemedelsverket
 • ska du känna till att Aneby kommun tar ut en avgift för sin kontroll.

De regler som styr försäljning av receptfria läkemedel hittar du under regelverk för receptfri handel på Läkemedelsverkets hemsida.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för anmälningar, ansökningar och tillsyn enligt Taxa för prövning och tillsyn av handel med receptfria läkemedel, tobak och tobaksfria nikotinprodukter.

Taxor och avgifter - Aneby Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket tar också ut en avgift för tillsyn av handel med receptfria läkemedel per försäljningsställe och år. Årsavgiften är densamma oavsett om du har ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln börjar.

Egenkontroll

Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Du som säljer receptfria läkemedel utanför apotek måste enligt lag ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt, anpassat till just ditt försäljnings­ställe och finnas lätt tillgängligt för all personal. Ett egenkontroll­program med enkla och tydliga instruktioner är ett bra stöd för personalen i den dagliga verksamheten.

Egenkontroll­programmet ska innehålla rutiner för:

 • Hur väsentliga förändringar anmäls till Läkemedelsverket.
 • Kontroll av att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd.
 • Mottagningskontroll.
 • Exponering och förvaring av läkemedel.
 • Saluhållande (obrutna förpackningar, åldersgräns, hållbarhetstid, rådgivning med mera).
 • Hantering av läkemedel som har reklamerats/återkallats.
 • Dokumentation för spårbarhet och reklamationer.
 • Utbildning av personal.
 • Kontroll av åldersgräns.
 • Hur uppgifter lämnas till Apotekens Service AB.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024