Livsmedel

Vad gäller kring tillsyn av livsmedelsföretagen och vad gör du om du misstänker matförgiftning.

Tillsyn över livsmedelsföretagen

Miljöenheten har tillsyn över livsmedelsföretagen i kommunen och arbetar med att du som konsument ska känna dig trygg och säker när du handlar mat i affärer och kiosker. Du ska kunna äta mat på restauranger i kommunerna utan att bli sjuk eller känna dig lurad när du handlar mat. Det är länsstyrelsen som samordnar och vägleder den kommunala tillsynen. Livsmedelsverket är vår centrala tillsynsmyndighet.

Misstänkt matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat eller dryck från restaurang, café, matsal, butik eller liknande kan du anmäla det till miljöenheten. Kontakta även sjukvården vid allvarliga besvär eller vid längre tids sjukdom.

Har du synpunkter eller frågor om företag och organisationer som hanterar mat kontaktar du miljöenhetens livsmedelsinspektör.

Starta livsmedelsverksamhet

Miljöenhetens livsmedelsinspektör kan hjälpa dig som har frågor om att starta café, restaurang, pizzeria, butik eller någon annan livsmedelsverksamhet.

Torgförsäljning

Vid torgförsäljning gäller ordningsföreskrifter för torghandeln i Aneby kommun. Det är livsmedelsverksamhetens ansvar att säkerställa att registreringsbevis finns samt att det ska kunna visas upp vid en ev. kontroll. 

Dricksvatten ur egen brunn

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och du som tar dricksvatten ur egen brunn har själv ansvaret för att ta prover på vattnets kvalitet.

Dricksvattenanläggningar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för mycket av livsmedelsproduktionen. För användarna är det av stor betydelse att dricksvattnet är av god kvalitet. Vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel betraktas som dricksvatten.

Livsmedelsavgifter

För tillsyn och prövning tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift. Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige.

Förenklad delgivning

Samhällsbyggnadsnämnden kan använda förenklad delgivning för att delge handlingar i ärenden.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023