Serveringstillstånd

För att få servera sprit, starköl, vin och andra alkolholhaltiga drycker krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. På kommunen kan du ansöka om serveringstillstånd. Aneby kommun har även tillsynsansvar för alkoholservering och folköl.

Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om du har fått serveringstillstånd för detta. Bedriver du servering av öl ska du anmäla din verksamhet i den kommun där försäljningen sker, senast när verksamheten påbörjas.

Den som är serveringsansvarig ska, med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter, vara lämplig för uppgiften samt till tillståndsmyndigheten även anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för alkoholserveringen.

Har du frågor eller funderingar, kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Här hittar du avgifter för tillstånd för alkoholservering, tillsynsavgifter med mera. Avgifterna indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp för det aktuella året.

Tillståndsavgifter för alkoholservering

Avgiften för att du ska få servera alkohol ska betalas i samband med att du skickar in din ansökan.

Tillståndsavgifter‌

Tillståndsavgifter alkoholservering

Kostnad

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap, i avgiften ingår kunskapsprov för 1-3 personer

7 245 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, max 4 tillfällen på en ansökan. I avgiften ingår kunskapsprov för 1-2 personer. Avgiften inkluderar tillsyn.

1 380 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten ex. öltält el. temadagar 1-2 dgr, i avgiften ingår kunskapsprov för 1-3 personer.

5 313 kronor

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten som avser en viss period (ex. julbord, sommararrangemang mm.) i avgiften ingår kunskapsprov för 1-3 personer.

5 796 kronor


Tillsynsavgifter för alkoholservering

Fast avgift för tillsyn är 966 kronor.

Rörlig avgift som baseras på årsomsättning av alkoholservering, avgifterna indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp för det aktuella tillsynsåret.

Tillsynsavgift för folköl

Försäljning av folköl, anmälningsskyldighet till kommun. Tillsynsavgift för folköl är 966 kronor.

Kontakta kommunens alkoholhandläggare för hjälp av försäljning av folköl.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024