Tobaksförsäljning

För att få sälja tobaksvaror krävs tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter. För e-cigaretter och liknande produkter krävs att du anmäler försäljningen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Tobaksvaror
För att få sälja tobaksvaror som exempelvis cigaretter, cigarrer, snus eller piptobak, behöver du ansöka om tillstånd från Aneby kommun. Du söker försäljningstillstånd i e-tjänsten Tobakstillstånd - ansökan - Aneby kommun Länk till annan webbplats.. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.

E-cigaretter
E-cigaretter och andra liknande produkter omfattas av anmälningsplikt. För att få sälja dessa produkter ska det anmälas till Samhällsbyggnadsnämnden via e-tjänsten Tobaksvaror - anmälan/avanmälan - Aneby kommun Länk till annan webbplats..

Avgifter
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för anmälningar, ansökningar och tillsyn enligt taxa för prövning och tillsyn av handel med receptfria läkemedel, tobak och tobaksfria nikotinprodukter Taxor och avgifter - Aneby Länk till annan webbplats.

Rökfria miljöer
Det finns platser där det är rökförbud, läs mer om det här Rökfria miljöer - Aneby Länk till annan webbplats.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024