Tobaksförsäljningstillstånd

För att få sälja tobak krävs ett tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP). På kommunen kan du ansöka om tobaksförsäljningstillstånd. Kommunen är tillsynsmyndighet.
E-cigaretter och andra liknande produkter omfattas av anmälningsplikt. För att få sälja dessa produkter ska det anmälas till tobakshandläggaren i kommunen

Har du frågor eller funderingar, kontakta kommunens tobakshandläggare.

Tillståndsavgifter för tobaksförsäljning

Avgiften för att du ska få sälja tobak och liknande produkter ska betalas i samband med att du skickar in din ansökan.

Tillståndsavgifter

Tillståndsavgifter tobaksförsäljning

Kostnad

Ansökan om försäljningstillstånd tillsvidare och ägarbyte

5 796 kronor

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

5 796 kronor


Tillsynsavgifter för tobaksförsäljning

Tillsynsavgift av handlare som har försäljningstillstånd och anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 1 836 kronor.

Tillsynsavgift av handlare som endast anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 917 kronor.

Tillsynsavgift tas inte ut det år som en tillståndsinnehavare har ansökt om försäljningstillstånd då avgiften är inkluderad i ansökningsavgiften.
Tillsynsavgift gäller inte för tillfälliga tillstånd då avgiften är inkluderad i ansökningsavgiften.

Avgift för ansökan och tillsynsavgiften indexregleras årligen i enlighet med prisbasbelopp.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023