Omvärldsläget

Situationen i omvärlden väcker oro och många frågor hos allmänheten. Aneby kommun arbetar fortlöpande med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

Sidan uppdateras löpande med den senaste information vi har.

Aneby kommun följer händelseutvecklingen i vår omvärld, och har en god samverkan och dialog med Länsstyrelsen i Jönköpings län, övriga kommuner i länet samt andra myndigheter. Vårt grundläggande uppdrag är att upprätthålla samhällsviktig kommunal verksamhet och därför arbetar vi fortlöpande med att bygga upp en god beredskap inför eventuella störningar i samhället.

På denna sida har vi samlat användbara länkar med mer information så att du som invånare kan hålla dig uppdaterad utifrån situationen i omvärlden.

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser och av rapporteringen om säkerhetsläget i Europa. Du är inte ensam och det finns stöd till din hjälp.

Situationen i Ukraina är skrämmande. Många barn kan känna oro och rädsla när de ser vad som händer på nyheterna och i sociala medier. Nedan har vi samlat länkar till sidor som ger tips på hur du kan prata med barn och unga kring kriget i Ukraina.

Om barn vill ha information om kriget kan det vara bra att sitta ner tillsammans och kolla på nyhetsinslag och information som riktar sig direkt till dem. Då kan ni sedan prata om det som har sagts och fånga upp eventuella tankar och frågor.

Exempel på material riktat till barn:

Var källkritisk

Ett av de viktigaste råden under kriser och samhällsstörningar är att vara försiktig med att sprida information om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Var källkritisk, sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

På länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande; informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk.

Sociala medier

Krisinformation.se har tips på vad du bör tänka på när du använder sociala medier vid allvarliga händelser och kriser.

Informationssäkerhet

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten, och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet, kan du minska risken för att någon få tag i dina kortuppgifter, lösenord eller att du ska drabbas av nätfiske.

Många vill hjälpa de personer som nu är på flykt från kriget i Ukraina. Det bästa sättet att hjälpa till är att stötta någon av de hjälporganisationer som finns på plats för att ge skydd och nödhjälp. Några exempel på organisationer är Rädda barnen, Röda korset, Sverige för UNHCR och Läkare utan gränser. Det finns också lokala och regionala initiativ som du som privatperson kan stötta.

Vill du hjälpa till lokalt redan nu?

Nu förbereder sig Aneby kommun för ett eventuellt mottagande av ukrainska flyktingar. Den som kan och vill bidra med boende, tolkhjälp eller annat kan fylla i en intresseanmälan.

Där samlas alla uppgifter in och vidareförmedlas till den grupp inom kommunen som arbetar med frågor som rör situationen i Ukraina. Just nu vet vi inte hur behoven ser ut och det kan komma att dröja innan de ideella krafterna tas i anspråk. Alla som hör av sig ombeds ha tålamod – om och när behoven uppstår hör kommunen av sig. I ett första läge handlar det om att inventera vilka resurser som finns ute i samhället och vad man kan bidra med.

Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare. De hjälper till med att bevaka personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen.

Vill du bli god man åt de ensamkommande barn eller flyktingar som kommer till oss? Fyll i intresseanmälan via länken här under.

Det finns många olika sätt att hjälpa till, bland annat genpm att bli familjehem. Aneby kommun har behov av kontaktfamiljer och familjehem, och behovet kan komma att öka ytterligare om det kommer ensamkommande barn till kommunen.

Vill du bli familjehem åt de ensamkommande barn som kommer till oss? Läs mer via länken här under.

Du är en del av Sveriges beredskap. Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet. Vid en samhällskris kommer hjälpen först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste alltså vara beredda på att kunna klara sig själva en tid.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men det finns ingen anledning att hamstra. Det gör det bara svårare för andra som behöver en viss vara.

Information about the war in Ukraine

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at:

How to speak to children about the war

On krisinformation.se you can find information about how to speak to children about the war in Ukraine.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023