Kommunen vid kris

För att lindra följderna av en kris måste kommuner, myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Principer vid kris

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ansvarar även för verksamheten under en kris. En verksamhet ska så långt som möjligt fungera på liknande sätt och vara på samma plats som i vardagen. Kriser hanteras i första hand där de inträffar och av dem som är närmast berörda.

Aneby kommuns krisberedskap

Aneby kommun ska tillhandahålla en risk- och sårbarhetsanalys, ha en fungerande krisledning och reservrutiner för att upprätthålla verksamhet, samt samverka med andra och informera.

I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras risker som finns i samhället och analysen beskriver hur Aneby kommun arbetar förebyggande för att hantera dem. Detta gäller både kommunens egna verksamheter och andra verksamheter inom kommunens geografiska område. Riskområden i Aneby kommun är teleavbrott, störningar i transporter, bränsleförsörjning, elavbrott, vatten- och värmeavbrott, pandemi, brand, kemiskt utsläpp, cyberattacker, skolskjutning, terrorism, våldsbejakande extremism, sociala risker och oro.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det inträffar en stor brand, ett gasutsläpp eller annan allvarlig olycka kan räddningstjänsten varna allmänheten i Aneby kommun genom information på radio, i tv samt på kommunens webbplats. I Aneby kommun saknas utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Din egen krisberedskap

Som privatperson bör du se till att kunna klara dig själv under de första dygnen vid en kris. För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation.

Kontakt

 • Räddningstjänsten

  Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

  0380-461 00 

  Besöksadress

  Stigbergsvägen 11 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


  Räddningschef
  Erik Linnå

  Ställföreträdande räddningschef
  Tobias Arvåsen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021