Om Aneby bibliotek

Här hittar du allt du behöver veta om bibliotekets verksamhet, hur du lånar och får tillgång till bibliotekets alla tjänster.

Meröppet innebär att du kan besöka biblioteket även under tider då det är obemannat. Du kan låna, lämna tillbaka och hämta reserverade böcker, läsa tidningar och använda våra datorer och gästnätverk. För att få tillgång till meröppet måste du vara minst 18 år och ha ett lånekort med pinkod. Om du vill kunna komma in under meröppet behöver du bara säga till oss.

Tänk på att rätten till meröppet är personlig. Du får inte lämna ut ditt kort eller släppa in andra besökare utan behörighet. Däremot får du gärna ha med dig gäster, som du då är ansvarig för. Missbruk av meröppet kan leda till att du mister din behörighet.

Läs mer om meröppet här:

Det är gratis att låna på Aneby bibliotek. Du får ditt lånekort vid ditt första besök hos oss. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du ansvarar för det som lånats på ditt kort. Om du förlorar ditt lånekort ska det spärras; kontakta biblioteket. Genom att skriva under ditt lånekort accepterar du våra låneregler samt att vi behandlar dina personuppgifter.

Låneregler

Lånetid

Böcker: 28 dagar
Böcker med reservationskö: 14 dagar
Fjärrlån: Varierar beroende på det långivande biblioteket

Du får ett kvitto på de medier du lånat och datum när de ska återlämnas. Vårdnadshavare är ansvarig för barns lån. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd för att få lånekort.

Reservera

Du kan reservera medier som inte finns inne. Vi meddelar dig via e-post eller vanlig post när boken kommer in.

Omlån

Du kan själv låna om medier innan lånetiden har gått ut, om de inte är reserverade. Det gör du genom att logga in i vår katalog med ditt lånekortsnummer och pinkod, eller genom att ta kontakt med personalen.

Förseningsavgift

Om medierna lämnas in för sent får du betala en avgift. Om du har meddelat oss din e-postadress får du först en övertidsvarning några dagar innan lånet går ut. Har du inte registrerat en e-postadress är det första meddelandet du får påminnelse 1 som skickas via post. Glöm inte att meddela oss din nya adress om du flyttar så att informationen kommer fram till dig.

Avgifter

Försenat material:

 • Påminnelse 1 och 2: 5 kronor
 • Påminnelse 3: 55 kronor administrationsavgift
 • Vuxenböcker: 5 kronor/ bok och påbörjad vecka
 • Barnböcker: 5 kronor vid påminnelse
 • Fjärrlån: 10 kronor/ dag

Om du inte lämnar tillbaka medierna inom en vecka efter förfallodatum skickar biblioteket ut en första påminnelse. En vecka efter första påminnelsen skickas en andra påminnelse. Två veckor från andra påminnelsen skickas den tredje påminnelsen och låntagaren blir ersättningsskyldig för ej återlämnade medier. Skulden består av bibliotekets bokens pris samt en administrativ avgift på 55 kronor. Har du en innestående skuld på över 100 kronor blir kortet spärrat tills skulden är betald.

Avgifter för borttappade/förstörda böcker:

 • Barnbok och pocket 150 kronor styck
 • Vuxenbok 300 kronor styck
 • Fackbok 500 kronor styck
 • Fjärrlån baseras på inköpspris hos huvudbiblioteket

Betala

Nästan allt på biblioteket är gratis, men eventuella avgifter vid försening och fjärrlån samt kopior betalar du enkelt i samband med ett besök på biblioteket. Du kan betala både med kontanter och swish.

Med swish kan du betala både på biblioteket och hemifrån. Numret är 123 001 95 21. Märk betalningen med vad den gäller, som försening, fjärrlån, kopior etc. Tänk bara på att det kan dröja lite innan vi tar bort skulden från ditt konto, om vi inte är på plats när du swishar, eftersom vi får kännedom om betalningen i efterhand.

Kopiering, scanning och utskrifter

Vi kan hjälpa dig att kopiera, scanna och skriva ut A4 mot en avgift:

 • Kopia och utskrift, svartvit: 5 kronor för A4, 10 kronor för A3
 • Kopia och utskrift, färg: 7 kronor för A4, 14 kronor för A3
 • Scanna: gratis upp till 10 sidor

Inköpsförslag

Välkommen med ditt inköpsförslag, maila bokens titel, författare samt ditt lånekortsnummer till: biblioteket@aneby.se

Fjärrlån

Det som vi inte kan köpa in själva kan vi istället oftast fjärrlåna från ett annat bibliotek. Ett fjärrlån kostar 20 kronor per bok. Du får räkna med att det tar ungefär en vecka från det att du beställer boken tills den kommer till biblioteket. Då får du en avisering via e-post eller brev från oss. Du kan fjärrlåna max fem böcker samtidigt. Det är det långivande biblioteket som avgör hur lång lånetiden blir. Försenade fjärrlån medför en avgift på 10 kronor per bok och dag.

Välkommen med din beställning på fjärrlån, maila bokens titel, författare, utgivningsår samt ditt lånekortsnummer till: biblioteket@aneby.se

På Aneby bibliotek prioriterar vi barn och unga och vi vill att det ska synas.

Här kan du läsa om vad vi gör både när biblioteket är öppet men även när biblioteket är stängt eller meröppet.

Då är vi ute och missionerar läslust!

 • Samverkan med andra instanser ex. BarnHälsoVården – där vi gästar öppen förskola 2 ggr / termin samt i föräldragrupp på bibblan med pekboksäventyr. Bjuder också in nyblivna föräldrar till Språklustträff på biblioteket, främja att föräldrar läser för sina barn. Biblioteket delar ut presentkort på BHV till nyblivna föräldrar med bok i gåva. Nyfödd och vid ca 2 års ålder.
 • Samverkan med förskolan: -Sagoglitter är barnbibliotekarien som åker ut och håller i läsfrämjande berättaraktivitet ex. fjäril, sagoyoga, insektspromenad m.m. Barnbibliotekarien är också inspiratör på föräldramöten och håller i nätverk Läsinspiratörer på varje förskola i Aneby kommun. Varje år bjuds alla Läsinspiratörer in till biblioteket för kompetenshöjande insats inom barnlitteratur, samt får nyhetsbrev varje månad. Det finns också Sagoäventyrspåsar för föräldrar att låna i farten i förskolans kapprum
 • Boklek: Alla förskoleklasser bjuds in, får gåvobok och får vara med om ett biblioteksmysterium varje år.
 • Biblioteksintroduktion åk 3: Alla åk 3 bjuds in och får på ett lekfullt vis lära sig att hitta, deltar i quiz och får en högläsningsbok till klassen.
 • Bokprat på samtliga fritidshem 1 gång per termin.
 • Sagoglitter på anpassad grundskola/särskola varje termin 3-4 gånger.
 • Övriga bokprat i mån av tid ex. SVA, mellanstadiet, lågstadiet
 • Samverkan med socialtjänst: Letterbox är bokpaket som skickas ut varje månad till barn i familj med socialbidrag.
 • Samverkan med Region Jönköpings Läns logopeder: Barn får ”recept” vad de behöver träna på och blir hänvisade till bibliotekens Språklusthyllor där det finns en mängd härliga och språkutvecklande böcker att tillgå.
 • Depositioner/ bokdepåer i väntrum på BHV, öppna förskolan, Frinnaryds bygdegård, Kulturskolan m.fl.
 • Evenemang: Varje termin släpper biblioteket ett programblad med mängder av olika evenemang att gå på. Alla evenemang vi arrangerar är gratis. Exempelvis har vi haft Sagoklubben, Minecrafttipspromenad, MarioCartbana, Enhörningspyssel, barnteater m.fl.
 • BiB: Bibliotek i byarna är ett 2 årigt projekt med fokus barn 60% vuxna 40%. Där jobbar vi med att sprida god kultur på landsbygd.

Biblioteket är till för alla.

Ordningsregler för Aneby bibliotek

 • Anpassa ljudnivån, visa hänsyn och trevligt bemötande till andra personer i biblioteket
 • Lämna aldrig barn utan uppsikt i
  bibliotekets lokaler
 • Ditt bibliotekskort är en personlig handling och får inte brukas av andra
 • Du får inte röka, bruka eller vara påverkad av alkohol/ droger i lokalen
 • Hantera bibliotekets resurser varsamt, håll ordning och städa upp efter dig
 • Du får använda bibliotekets datorer max 15 eller 30 minuter om någon annan väntar
 • Datorer är främst till för studier och informationssökning, i andra hand för spel
 • På biblioteket får du inte spela dataspel/ surfa på sidor med vålds- eller droginriktad, pornografisk eller rasistisk information
 • Assistans-och ledarhundar i tjänst är
  välkomna på biblioteket, men inte andra husdjur
 • Frukt, fika och dryck med lock är
  tillåtna, men inte större måltider

Bibliotekets verksamhet regleras av bibliotekslagen. Här kan du läsa biblioteksplanen för Aneby kommun.

Alla ska kunna använda biblioteket. Ge gärna förslag på förbättringar av vår tillgänglighet.

Handikapparkering:
Saknas. Parkering finns på andra sidan Köpmansgatan, ungefär tio meter från bibliotekets entré.

Entrédörr:
Automatiska entrédörrar finns.

Lokal:
Biblioteket ligger i markplan. Rymlig entré, lätt att ta sig fram.

Ramp för nivåskillnad finns i lokalen.

Toalett:
Handikappanpassad toalett finns.

Syn- och hörselhjälpmedel:
Förstoringsglas finns att låna i informationsdisken. Assistans- och ledarhundar är välkomna. Hörselslinga saknas.

Datorer och internet:
Höj- och sänkbara datorer finns att använda. Trådlöst nätverk finns.

Aneby bibliotek

Besöksadress

Köpmansgatan 2 

578 32 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Våra bemannade öppettider är:
Måndag 14.00-18.00
Tisdag-onsdag 10.00-17.00
Torsdag-fredag 10.00-14.00

Meröppet alla dagar 07.00-22.00
Välkommen in på bemannad öppettid för att aktivera meröppet på ditt bibliotekskort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024