Anpassad grundskola

Utbildningen i anpassad grundskola syftar till att ge dig med utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier, för dig som gått färdigt anpassad gymnasieskola.

I anpassad grundskola anpassas utbildningen för att den så mycket som möjligt ska motsvara grundskolans. Anpassad grundskola består av utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också bestå av ämnen enligt grundskolans kursplaner. Undervisningen utgår från läroplanen för anpassad grundskola.

Inom anpassad grundskola finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i anpassad grundskolas olika ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Träningsskolan finns på Parkskolan.

Mottagande i anpassad grundskola

Det är viktigt att de elever som har rätt till anpassad grundskola får den möjligheten. Därför görs en utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att börja i anpassad grundskola. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk medicinsk och social bedömning. Samråd med dig som förälder sker när utredningen görs.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023