Förskoleklass

Från och med det året som barnet fyller sex år gäller skolplikt. Det första året av sin skolgång går eleverna i förskoleklass.

Förskoleklassen finns i respektive grundskolas lokaler och bedriver en verksamhet där elevens utveckling och lärande står i fokus. Barnens lust att börja läsa, skriva och räkna stimuleras.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023