Skolskjuts

Kommunen anordnar kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen för elever i förskoleklass och grundskolan om sådan behövs med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd.

Hur får jag skolskjuts?

Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts om du är boende i Aneby kommun. Utifrån folkbokföringsadressen sker planering av tider och påstigningsplatser.

Växelvis boende

Om eleven av någon anledning behöver skolskjuts i samband med växelvis boende så måste en ansökan om detta göras inför varje läsår. Tänk på att rätten till skolskjuts vid växelvis boende endast gäller inom kommunens gränser.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023