Schoolsoft

Du som redan har barn i vår verksamhet når all skolrelaterad information om ditt barns skolgång via vår Lärplattform Schoolsoft.

Schoolsoft når du med din personliga inloggning. Saknar du inloggningsuppgifter till Schoolsoft, kontaktar du ditt barns mentor eller skolkontoret.

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023