Parkskolan

Parkskolan ligger i västra delen av centrala Aneby. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs fyra, anpassad grundskola och fritidshem. På skolan finns det cirka 190 elever.

Parkskolan är en liten charmig tvåparallellig, F-4 skola placerad nära naturen som är en naturlig del av skolans vardag. Skolan har också tillgång till en stor idrottshall och en rymlig skolgård med möjlighet till mycket lek. Rastaktiviteter och rörelse erbjuds eleverna varje dag. Personal på skolan har utbildning och inspirerats av aktuell forskning kring fysisk aktivitet och rörelsens betydelse för hälsa, välbefinnande och elevers inlärning i skolan.

På Parkskolan vill vi att alla ska känna glädje, nyfikenhet och lust att lära. Vi vill skapa en miljö där alla visar varandra respekt och tar ett gemensamt ansvar för att alla ska känna sig trygga. Alla som arbetar på Parkskolan tar bestämt avstånd ifrån all form av diskriminering eller kränkande behandling och ser olikheter som en tillgång. Ett viktigt led i detta arbete är samsyn och skolans aktiva arbete mot diskriminering och kränkande behandling utifrån värdegrundsordet KRAM, som står för Kunskap, Respekt, Ansvar och Mod.

Parkskolan har sedan 2019 arbetat med de globala målen, Agenda 2030, som ska genomsyra all undervisning. Skolan har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling vilket är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete kring frågor som rör hållbar utveckling ur olika perspektiv, där eleverna görs delaktiga för att förbereda dem inför framtiden.

Parkskolan

Grundskola och särskola som riktar sig till barn från förskoleklass upp till årskurs tre.

Besöksadress

Duvgatan 9

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Rektor

Anna Wijk

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024