Vikarier inom sociala avdelningen

Bild

Här kan du läsa mer om de områden du kan arbeta inom på sociala avdelningen. Nedan finns också kontaktuppgifter till de olika verksamheterna om du har frågor.

Funktionshinderomsorgen

Inom funktionshinderomsorgen (FO) finns flera olika grenar, gemensamt för de flesta verksamheter är att du jobbar med brukare som har olika funktionsvariationer. Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Delaktighet är en viktig ledstjärna i vårt arbete, där brukarens röst är viktig.
Vi har två bostäder inom FO, en servicebostad och en gruppbostad, där brukarna har olika behov av stöttning. Inom personlig assistans utförs arbetet i brukarens hem, där behovet styr arbetsuppgifterna och arbetstiderna. Boendestöd är en verksamhet som stöttar personer med blandad problematik, arbetet utförs mest hemma hos brukaren men även på din arbetsplats. Inom öppenvården arbetar vi med brukare som är i behov av stöttning och vård utifrån uppkommen problematik.

Arbetstiderna kan variera, vi är i behov av både dag-, kvälls- och nattarbete. Arbetsuppgifterna inom de olika områdena varierar, med bland annat stöttning inom personlig omvårdnad och aktiviteter. Brukarnas behov är noga utrett, och baseras på beslut från handläggare från myndighetsenheten. I arbetet är det viktigt att du är flexibel, lyhörd och samarbetsvillig. Välkommen med din ansökan till funktionshinderomsorgen, en verksamhet där du kan göra skillnad på riktigt.

Äldreomsorgen, SÄBO (särskilt boende för äldre)

Varmt välkommen att söka sommarjobb hos oss på Antuna i Aneby. Antuna särskilda
boende är hem för cirka 70 äldre personer. På Antuna bedrivs äldreomsorg i form av
Demensboende, Korttidsvård och vanligt Säbo. Här finns cirka 90 medarbetare som
dagligen arbetar med att göra vardagen så bra som möjligt för våra boende. Vi arbetar
dag, kväll, natt och helg.

På Antuna arbetar vi mot att alla ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som
möjligt och ha ett individuellt och anpassat stöd. Vi arbetar utifrån IBIC, individens
behov i centrum. Som personal här hos oss får du möjlighet att hjälpa våra äldre med
det dagliga till exempel personlig omvårdnad, städ, tvätt, aktiviteter såsom träning och
promenader. I arbetet ingår även dokumentation och delegerade arbetsuppgifter.

Hemtjänsten

I Hemtjänsten i Aneby kommun jobbar vi utifrån syftet att ge möjlighet till ett självständigt
liv utifrån sina egna förutsättningar och att ge stöd när det behövs. Vi har ett salutogent
förhållningssätt där man ska känna en känsla av sammanhang. Att ha en hög känsla
av sammanhang betyder att man upplever att tillvaron är meningsfull, begriplig och
hanterbar, vilket har visat sig vara en grundläggande förutsättning för att kunna bevara
psykisk hälsa och en god livskvalitet.

Vi är cirka 40 medarbetare som jobbar dag, kväll och helg med att åka hem antingen
med bil eller elcykel till våra brukare och erbjuda omvårdnad och service i hemmen. Vi
har cirka 100 brukare som vi åker till mer eller mindre dagligen.

Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Vi har ett trygghetslarm som bemannas av hemtjänstpersonalen där man kan få hjälpa till med lite mer akuta saker när till exempel en olycka har
varit framme. Under nattetid bemannas trygghetslarmet av nattorganisationen.
Aneby kommun har kommit ganska långt i den digitala resan och det mesta sköts idag
via mobiltelefon, bland annat registrerar man besök, öppnar dörrar och medicinskåp
och signerar läkemedel med sin telefon. Vi har även en del brukare som har tillsyn via
kamera på natten. Vi ser fram emot din ansökan om att komma och vara en del av vårt
härliga gäng i sommar och göra skillnad för de som behöver oss.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023