Visselblåsarfunktionen

Om du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Aneby kommun vill anmäla misstanke om missförhållande inom verkmsaheten, kan du vända dig till visselblåsarfunktionen.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter.

Det är möjligt att anmäla allvarliga oegentligheter muntligen, genom brev eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen som är inrättad på Höglandsförbundet.

Kontaktuppgift:

Erik Selander, 0381-67 95 08 Länk till annan webbplats.
Cecilia Ragnarsson, 0381-67 95 07 Länk till annan webbplats.

Växel 0381-67 95 00 Länk till annan webbplats.
Postadress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Vänligen, kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023