Behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) för hantering av personuppgifter. Syftet med GDPR, som ersätter personuppgiftslagen (PUL), är att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter.

Inom kommunen hanteras dagligen personuppgifter. Det krävs för att fullgöra ansvaret inom exempelvis skola, förskola, bygglov, sophantering, vatten och avlopp och socialtjänst.

Det är nämnderna som är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i respektive avdelning och arbete pågår för att anpassa verksamheterna till den nya lagstiftningen.

Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag över de personuppgiftsbehandlingar som sker avseende dig. Handläggningen av din begäran påskyndas om du kontaktar berörd avdelning direkt alternativt preciserar vilka verksamheter som avses. Du har också möjlighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten. För kommunen finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge information och kontrollera att lagstiftningen följs.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är,
Dataskyddsombudet
072-548 22 75
dataskyddsombudet@hoglandet.se

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Aneby kommun via telefon eller e-post.

Du kan även hitta mer information på vår webbsida om kakor.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023