Ekonomi

Kommunal ekonomi handlar precis som all annan hushållning om att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Två viktiga dokument i kommunens verksamhet är budgeten och årsredovisningen. Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Budget

Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Årsredovisning

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger en helhetsbild av kommunen.

E-faktura

Du som har en internetbank kan betala dina räkningar till Aneby kommun med e-faktura.

Kontakt

 • Ekonomienheten

  Övergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

  0380-461 00

  ekonomi@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021