Upphandling och inköp

Upphandlingsverksamheten i Aneby kommun är en del av verksamhetsstödet och ingår som en del i Kommunserviceavdelningen.

Upphandlingsverktyg

Aneby kommun annonserar upphandlingar i egen regi via upphandlingsverktyget Visma TendSign, intresserade företagare kan kostnadsfritt erhålla konto för att komma åt upphandlingsdokumenten.

Inköpssamarbete

För att göra det lättare för företag att göra affärer med oss samarbetar vi inom inköp- och upphandlingsområdet genom ett affärsstrategiskt råd. På så sätt kan upphandlingsarbetet göras smidigare både för oss och för leverantörerna.

Om offentlig upphandling

Ytterligare stöd och information om offentlig upphandling finns tillgänglig hos Upphandlingsmyndigheten, vilken ger stöd och förmedlar kunskap om den offentliga upphandlingen genom utveckling av verktyg och metoder för upphandling.

Policy och riktlinjer

Aneby kommun genomför upphandlingar i egen regi med målsättningen att få maximal avkastning på skattemedlen i form av den goda affären och möjliggörandet av ett gott affärsklimat. Den politiska viljan och inriktningen för verksamheten utgår från Riktlinjer för upphandling och inköp samt Upphandlingspolicy.

Lagstöd

Upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vanligen förkortad LOU. Upphandlingslagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och beskriver hur en myndighet ska gå tillväga vid konkurrensutsättning av varu-, tjänste och entreprenadköp.

Att göra affärer med offentlig sektor

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. I dokumentet nedan kan du läsa om hur det går till att göra affärer med offentlig sekor.

Kontakt

 • Kommunserviceavdelningen

  Roll eller funktionFastighet, gata, park, kost, lokalvård, politisk administration, reception och växel, kommunikation, upphandling och digitalisering.

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-postinfo@aneby.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2022