Utgångspunkten för boende, oavsett funktionshinder, är att stödja ett eget boende, det vill säga i ordinär bostad. Genom insatser i olika former, till exempel hemvård, rehabilitering och träning, hjälpmedel och bostadsanpassning, kan detta bli möjligt.

Du kan ansöka om särskilt boende, antingen med stöd av Socialtjänstlagen eller Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansökan lämnas till ansvarig handläggare som sedan gör en utredning med utgångspunkt från varje persons behov. Därefter fattas ett beslut om bistånd eller insats i form av särskilt boende.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023