Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet efter vårdens bedömning av ditt behov. Hemsjukvård är till för dig som behöver hälso- och sjukvård men inte kan ta dig till vårdcentralen själv eller med hjälp av assistans.

Stöd från hemsjukvården

I första hand vänder du dig till din vårdcentral. Om din läkare bedömer att du har behov av hemsjukvård tas en kontakt med oss. Du kan också komma i kontakt med oss via vårdplanering på sjukhus. Sedan görs ett hembesök av kommunens sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut som gör en ny bedömning och fattar beslut om inskrivning i hemsjukvård. Om du inte längre är i behov av insatser skrivs du ut ur hemsjukvården och behåller din läkarkontakt på den vårdcentral som du tillhör.

Du kan få hemsjukvård vid ett enstaka tillfälle, under en viss tid efter en sjukhusvistelse eller om du behöver sjukvård i hemmet under en längre period. Bor du på ett särskilt boende har du alltid rätt till insatser från hemsjukvården.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2018

Kontakt

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, omsorg och rehabilitering för barn, ungdomar och familjer.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby