Som vårdnadshavare eller som barn och ungdom kan du ansöka om stöd från socialtjänsten.

Ansökan kan du göra skriftligt eller genom kontakt med socialtjänsten. Din ansökan utreds och bedöms av en socialsekreterare. Du har rätt att få ett beslut kring din ansökan och om du inte får det stödet du ansökte om kan du överklaga beslutet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Kontakt