Missbruk och beroende

Här hittar du information om vilket stöd som finns att få för personer med missbruk och beroende. Man kan behöva stöd för egen del eller till någon annan i vår närhet.

Myndighetsenheten erbjuder stöd och hjälp, både till den som själv har ett missbruk och till anhöriga.

Socialjouren
Utanför kontorstid ansvarar socialjouren för nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjouren når du via larmnumret 112.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021

Kontakt

 • Myndighetsenheten

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby